ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Công dân A có hành vi cố ý gây thương tích công dân B. Công dân A đã bị truy tố ra tòa án để xét xử. Xác định chủ thể của quan hệ luật hình sự trong vụ án nêu trên?

  • A. Chủ thể và quan hệ pháp luật hình sự là bị cáo A và người bị hại B
  • B. Chủ thể quan hệ pháp luật hình sự là nhà nước và bị cáo A
  • C. Chủ thể quan hệ pháp luật hình sự là nhà nước, bị cáo A và người bị hại B
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1