ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ tịch nước có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Luật, quyết định
  • B. Luật, lệnh 
  • C. Luật, lệnh, quyết định 
  • D. Lệnh, quyết định
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1