ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính:

  • A. Quy định dứt khoát
  • B. Quy định tùy nghi
  • C. Quy định giao quyền
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1