AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình phạt tử hình có thể áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là:

  • A. Phụ nữ đang có thai
  • B. Phụ nử nuôi con dưới 36 tháng tuổi
  • C. Người chưa thành niên
  • D. Người đủ 18 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>