ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình phạt tử hình có thể áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là:

  • A. Phụ nữ đang có thai
  • B. Phụ nử nuôi con dưới 36 tháng tuổi
  • C. Người chưa thành niên
  • D. Người đủ 18 tuổi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1