ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình phạt tù có thời hạn tối thiểu ở Việt Nam là:

  • A. 12 tháng
  • B. 6 tháng
  • C. 9 tháng
  • D. 3 tháng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1