YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình phạt tử hình không áp dụng đối với phụ nữ nuôi con nhỏ dưới bao nhiêu tháng tuổi:

  • A. 36 tháng tuổi
  • B. 48 tháng tuổi 
  • C. 12 tháng tuổi
  • D. 24 tháng tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA