ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ thể của tội phạm là:

  • A. Chỉ có thể là tổ chức
  • B. Chỉ có thể là cá nhân
  • C. Có thể là tổ chức và cũng có thể là cá nhân 
  • D. Chỉ có thể là công dân Việt Nam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1