ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân có mối quan hệ thế nào?

  • A. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân
  • B. Viện kiểm sát nhân dân có chức năng giám sát việc tuân thủ theo pháp luật trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân.
  • C. Tòa án nhân dân là cơ quan trong cơ cấu của Viện kiểm sát nhân dân
  • D. Tất cả đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1