ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hành chính?

  • A. Vượt đèn đỏ gây tai nạn nghiêm trọng
  • B. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • C. Đi vào đường cấm, đường ngược chiều 
  • D. Sử dụng tài liệu khi làm bài thi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1