ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phương pháp quyền uy – phục tùng là phương pháp điều chỉnh của ngành luật nào:

  • A. Ngành luật hình sự
  • B. Ngành luật dân sự 
  • C. Ngành luật hành chính 
  • D. Cả A và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1