Hỏi đáp Sinh Học

 • Vì sao ở các quần thể thực vật hạt kín có hoa thì những cơ thể có hoa phân hóa theo kiểu đối xứng hai bên thường có mức độ đa dạng loài cao hơn là những cơ thể có kiểu sắp xếp cánh hoa đối xứng tỏa tròn?

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài tập gen

  bởi Trịnh Ngân Nhi ngày 07/08/2018

  cho 1 ADN có cấu trúc xoắn kép, có (A+T)/(G+X) = 25%

  Mạch 1 có G=A=12%. Hãy xác định

  ​a) Tỉ lệ phần trăm số nu mỗi loại của ADN

  b) Tỉ lên phần trăm số bu mỗi loại trên mạch 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thua thay co,trong bai menden va di truyen hoc, co phan la phuong phap phan tich the he lai cua menden thi em chua hieu lam ! mong thay co giang giup em a!

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xét sự di truyền 2 cặp tính trạng kích thước thân và hình dạng hoa, người ta cho lai giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đòng loạt cây thân cao hoa dạng kép. Cho F1 tự thụ phấn thu được đời F2 phân li

  332 cây thân cao, hoa dạng kép

  112 cây thân thấp, hoa dạng kép

  148 cây thân thấp, hoa dạng đơn

  Biết tính  trạng hình dạng hoa được điều khiển bởi một cặp alen

  1. giải thích đặc điểm di truyền của tính trạng trên 

  2 Xác định kiểu gen của P và F1

  3 Lai phân tích F1, kết quả sẽ như thế nào

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • gen và NST

  bởi Nguyễn Thị Hồng Hạnh ngày 13/07/2018

  Xét 2 cặp alen Aa, Bb nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau

  +Căp alen Aa dài 2040 antrong , trong đó alen A có X=3T, alen a có 1380 liên kết hidro

  +Trong cặp alen Bb , alen B có tỉ lệ A+G/A+T=1.5, alen b có tổng giữa liên kết hidro và liên kết cộng hóa trị bắng 5638, trong đó số liên kết hóa trị hơn 842 liên kết

  1. Xác định số nu mỗi loại của gen

  2.Số nu mỗi loại của kiểu gen ÂaBb

  3. Xác định số nu mỗi loại của mỗi kiểu giao tử bình thường

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quần thể tự thụ

  bởi Chí Thật ngày 13/07/2018

  Xét quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P: 0,3 BB + 0,3Bb + 0,4bb = 1. Các cá thể bb có khả năng sinh sản giảm đi một nữa,  thì thành phần F1 như thế nào?

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bởi Lao Hac ngày 12/07/2018

  cho%20e%20h%E1%BB%8Fi%20l%C3%A0%20sao%20th%E1%BA%A7y%20s%C3%A1ng%20%C4%91%E1%BA%B9p%20trai%20qu%C3%A1%20v%E1%BA%ADy%20%E1%BA%A1.%20th%E1%BA%A7y%20c%C3%B3%20v%E1%BB%A3%20ch%C6%B0a%20th%E1%BA%A7y%20%3A%29%29%20
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giảng sinh 12

  bởi Anh Ngọc ngày 05/07/2018

  1 phân tử adn có 3600 liên kết hidro , A chiếm 30% tổng số nu. ADN nhân đôi 1 số đợt đã cần môi trường nội bài cung cấp tất cả là 9000 nu tự do . Xác định số nu từng loại của adn 

  Xác định số đợt nhân đôi

  Xác định số nu tự do từng loại cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ở người, trứng chín và rụng diễn ra theo chu kỳ tháng, trung bình chu kỳ diễn ra trong bao nhiêu ngày

  A.26                  B.27               C28                     D.29

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • `Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn a nằm trên NST thường quy định, alen trội A quy định da bình thường. Ở một quần thể người, cứ trung bình trong 10 người không bị bệnh thì có 1 người mang gen bệnh. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, nhưng phía bên người vợ có mẹ bị bạch tạng. Xác xuất để đứa con đầu lòng của họ bị bệnh bạch tạng là: 

  A. 5%

  B. 10%

  C. 25%

  D. 2,5%

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • một phân tử ADN có số nu loại A=189 và có X=35% tổng số nu. Đoạn ADN này có chiều dài bằng bao nhiêu micromet?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trả lời giúp em 

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với a thân thấp. Gen B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với b hoa trắng.Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng nằm trên cùng nhóm gen liên kết. Mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh đều diễn ra bình thường và hoán vị gen xảy ra ở 2 giới. Phép lai P (thân cao,hoa đỏ) x ( thân thấp, hoa trắng), F1 thu được 100% thân cao, hoa đỏ.Cho F1 lai phân tích đời con Fa thu được 40% cây thân thấp, hoa trắng. Đem F1 tự thụ phấn được F2. Cho các kết luận sau: (1) F2 có kiểu gen Ab/aB chiếm tỷ lệ 8%. (2) F2 gồm 4 kiểu hình trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 16%. (3) Ở F2 tỷ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp là 50%. (4) Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử ở F2 chiếm 66%. (5) Tần số HVG là 20%. (6) Số kiểu gen ở F2 là 7. Có bao nhiêu kết luận đúng

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy