ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình thức trách nhiệm nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam:

  • A. Trách nhiệm hành chính
  • B. Trách nhiệm hình sự 
  • C. Trách nhiệm dân sự 
  • D. Trách nhiệm kỹ luật 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1