ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Văn bản quy phạm pháp luật nào do hội đồng thẩm phán TAND tối cao ban hành:

  • A. Quyết định
  • B. Chỉ thị
  • C. Thông tư
  • D. Nghị quyết
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1