ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các trường hợp chiếm hữu nào sau đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật:

  • A. Chiếm hữu vật đánh rơi không khai báo
  • B. Chiếm hữu của chủ sở hữu vật
  • C. Chiếm hữu do chủ sở hữu vật uỷ quyền
  • D. Chiếm hữu thông qua việc thuê vật của chủ sở hữu
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1