Giải Tích 12 Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

 • Bài 1: Nguyên hàm

  Bài 1: Nguyên hàm
  Thông qua bài học các em sẽ nắm được khái niệm, các tính chất của nguyên hàm. Bên cạnh đó bài học còn giới thiệu đến các em công thức tìm nguyên hàm của một số hàm số cơ bản, các phương pháp tìm nguyên hàm của một hàm số là phương pháp đổi biến số và phương pháp nguyên hàm từng phần.

  15 trắc nghiệm 151 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Tích phân

  Bài 2: Tích phân
  Khái niệm Tích phân được giới thiệu sau khái niệm nguyên hàm, là sự kế thừa và phát triển của bài học trước. Tương tự bài học Nguyên hàm, bài Tích phân sẽ giới thiệu đến các em khái niệm, các tính chất của tích phân, các phương pháp tính tích tính phân là phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần được xây dựng trên nền tảng Nguyên hàm của một hàm số.

  15 trắc nghiệm 223 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

  Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học
  Trong quá trình học tập môn Toán trong chương trình phổ thông, các em đã khá quen thuộc với các phương pháp tính diện tích và thể tích của một đối tượng bằng cách xác định các yếu tố liên quan đến đối tượng như độ dài cạnh, số đo góc,....Sau khi tìm hiểu khái niệm Tích phân các em sẽ được tiếp cận một phương pháp mới để tính diện tích hình phẳng, thể tích của vật thể, thể tích khối tròn xoay chỉ thông qua các hàm số là Ứng dụng tích phân.

  10 trắc nghiệm 21 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 3 Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

  Ôn tập chương 3 Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng
  Bài ôn tập chương Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức của toàn bộ các bài đã học thông qua các sơ đồ, cùng với đó là các bảng tra cứu nhanh nguyên hàm các hàm số quen thuộc,...sẽ giúp các em ghi nhớ bài học tốt hơn.

  20 trắc nghiệm 22 hỏi đáp

  Xem chi tiết