YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 7: Economic Reforms - Sự cải cách kinh tế

Sự cải cách kinh tế là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 7 Economic Reforms của môn Tiếng Anh lớp 12. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary cùng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt cũng như có thể phát triển thêm vốn từ cho mình

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF