YOMEDIA

Địa Lý 12: Vấn Đề Sử Dụng Và Bảo Vệ Tự Nhiên

Vấn Đề Sử Dụng Và Bảo Vệ Tự Nhiên bao gồm nội dung sử dụng tài nguyên tự nhiên như thế nào là hợp lí và các biện pháp bảo vệ tài nguyên được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF