Học Kì 2

 • Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

  Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
  Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ sẽ giúp các em sẽ tìm hiểu về các quyền dân chủ cơ bản của công dân: quyền bầu cử, ứng cử, quyền khiếu nại, tố cáo... Các quyền đó công dân phải thực hiện như thế nào mời các em cùng tìm hiểu. 

  6 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

  Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân
  Trong bài học này giúp các em hiểu về Pháp luật với sự phát triển của công dân là gì? Các quyền cơ bản để công dân phát triển đó là: học tập, sáng tạo,... Mời các em theo dõi bài để hiểu hơn về Pháp luật với sự phát triển của công dân. 

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

  Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
  Như các em đã biết một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế, có sự bảo đảm ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện, có nền quốc phòng và an ninh vững chắc. Trong sự phát triển bền vững của đất nước, phát luật có vai trò rất quan trọng? Nó bao gồm những nội dung gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài học này: Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

  Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại
  Bài học này giúp các em tìm hiểu về vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại. Đồng thời tôn trọng pháp luật về các mặt phát triển của nhân loại. Mời các em cùng tham khảo bài học này: Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết