ON
YOMEDIA

Unit 9 lớp 12 sách mới: Choosing A Career - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Nội dung bài giảng Unit 9 Choosing A Career của môn Tiếng Anh lớp 12 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Lựa chọn ngành nghề qua 9 phần cơ bản Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back và Project. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề sự lựa chọn ngành nghề sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

 

1=>1