YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 16 The Association of Southeast Asian Nations của môn Tiếng Anh lớp 12. Bài giảng gồm các phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng 

ZUNIA9
 

 

ON