Chương IV: Kiến Trúc Và Bảo Mật Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

 • Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

  Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
  Một người có thể sử dụng máy tính cá nhân để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quản lí công việc của mình, chẳng hạn quản lí địa chỉ của bạn bè, mối liên lạc công việc, quản lí việc thu, chi của gia đình, tổ chức các thư­ viện CD nhạc và video,... Với quy mô lớn, một tổ chức có thể xây dựng một CSDL rất lớn lưu trữ trên các máy tính có cấu hình mạnh hoặc hệ thống CSDL gồm nhiều CSDL nhỏ đặt ở nhiều nơi cách xa nhau và được liên kết với nhau. Có hai loại kiến trúc hệ CSDL: tập trung và phân tán. Để tìm hiểu rõ hơn về hai loại kiến trúc này, mời các em cùng theo dõi nội dung Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu dưới đây.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

  Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
  Nội dung của Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu dưới đây, các em sẽ cùng tìm hiểu về các giải pháp chủ yếu cho bảo mật hệ thống như chính sách và ý thức, phân quyền truy cập, nén dữ liệu và lưu biên bản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

  Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu
  Nội dung của Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu dưới đây nhằm giúp các em hiểu thêm khái niệm và tầm quan trọng của bảo mật CSDL và biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết