YOMEDIA

Chương IV: Kiến Trúc Và Bảo Mật Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Chương 4 Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu là phần kiến thức cuối cùng trong chương trình Tin học lớp 12. Ở chương này, các em sẽ được tìm hiểu về kiến thức tập trung, kiến thức phân tán; một số bảo mật CSDL như: chính sách và ý thức, bảng phân quyền, mã hóa và nén dữ liệu, biên bản hệ thống. Mỗi bài học đều có các phần tóm tắt lý thuyết, đề thi trắc nghiệm online, hướng dẫn sửa các bài tập trong SGK chi tiết. Mời các em cùng tham khảo!

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON