ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Xác định đúng trình tự các khâu của quá trình tái sản xuất  

  • A. Sản xuất - trao đổi - phân phối - tiêu dùng
  • B. Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng
  • C. Phân phối - trao đổi - sản xuất - tiêu dùng
  • D. Trao đổi - tiêu dùng - phân phối - sản xuất
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1