ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển đại công nghiệp cơ khí ở Anh bắt đầu từ: 

  • A. Các ngành công nghiệp nặng
  • B. Các ngành công nghiệp chế tạo máy
  • C. Các ngành công nghiệp nhẹ
  • D. Các ngành sản xuất máy động lực
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1