ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  "Tiền tệ là bánh xe vĩ đại của lưu thông". Câu nói này của ai?

  • A. A.SMith
  • B. D.Ricardo
  • C. C. Mác
  • D. W.Petty
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1