• Câu hỏi:

  "Tiền tệ là bánh xe vĩ đại của lưu thông". Câu nói này của ai?

  • A. A.SMith
  • B. D.Ricardo
  • C. C. Mác
  • D. W.Petty

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC