AMBIENT
 • Câu hỏi:

  D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?

  • A. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN
  • B. Thời kỳ hiệp tác giản đơn
  • C. Thời kỳ công trường thủ công 
  • D. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>