ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tiền tệ có mấy chức năng khi chưa có quan hệ kinh tế quốc tế:

  • A. Hai chức năng
  • B. Ba chức năng
  • C. Bốn chức năng
  • D. Năm chức năng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1