YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào là cơ bản, lâu dài để tăng sản phẩm cho xã hội?

  • A. Tăng NSLĐ
  • B. Tăng cường độ lao động
  • C. Tăng số người lao động
  • D. Kéo dài thời gian lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA