ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ai là người phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá?

  • A. A.Smith
  • B. D.Ricardo
  • C. C.Mác
  • D. Ph. Ăng ghen
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1