ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn các ý đúng trong các ý sau đây:

  • A. Lao động của người kỹ sư có trình độ cao thuần tuý là lao động trừu tượng
  • B. Lao động của người không qua đào tạo chỉ là lao động cụ thể
  • C. Lao động của mọi người sản xuất hàng hoá đều có lao động cụ thể và lao động trừu tượng
  • D. Cả a, b, c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1