ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quan hệ sản xuất được hình thành do: 

  • A. Ý muốn chủ quan của con người
  • B. Do giai cấp thống trị quy định thành pháp luật
  • C. Do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1