YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn ý sai về tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng?

  • A. Tái sản xuất giản đơn là đặc trưng của nền sản xuất nhỏ
  • B. Tái sản xuất giản đơn là việc tổ chức sản xuất đơn giản, không phức tạp 
  • C. Tái sản xuất mở rộng là đặc trưng của nền sản xuất lớn 
  • D. Sản phẩm thặng dư là nguồn gốc của tái sản xuất mở rộng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)