ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tích luỹ nguyên thuỷ là gì?

  • A. Tích luỹ có trước sự ra đời của CNTB 
  • B. Nhằm tạo ra hai điều kiện cho CNTB ra đời nhanh hơn
  • C. Tích luỹ nguyên thuỷ được thực hiện bằng bạo lực
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1