ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nội dung của tái sản xuất xã hội bao gồm:

  • A. Tái sản xuất của cải vật chất và QHSX
  • B. Tái sản xuất sức lao động và tư liệu sản xuất
  • C. Tái sản xuất tư liệu tiêu dùng và môi trường sinh thái
  • D. Tái sản xuất sức lao động, của cải vật chất, QHSX và môi trường sinh thái
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)