ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tăng trưởng kinh tế có vai trò thế nào?

  • A. Là điều kiện để khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu
  • B. Để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp
  • C. Để củng cố an ninh, quốc phòng
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1