ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quan hệ giữa tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng:

  • A. NSLĐ tăng lên thì giá trị đơn vị hàng hoá giảm
  • B. NSLĐ tăng lên thì lượng giá trị mới (v+m) của đơn vị hàng hoá giảm xuống tuyệt đối
  • C. Cả a, b đều đúng
  • D. Cả a, b đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON