ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tư liệu lao động gồm có: 

  • A. Công cụ lao động
  • B. Các vật để chứa đựng, bảo quản
  • C. Kết cấu hạ tầng sản xuất
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1