ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hàng hoá là:

  • A. Sản phẩm của lao động để thoả mãn nhu cầu của con người 
  • B. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua mua bán
  • C. Sản phẩm ở trên thị trường
  • D. Sản phẩm được sản xuất ra để đem bán
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1