ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn là:

  • A. Giữa giá trị với giá trị sử dụng
  • B. Giữa lao động giản đơn với lao động phức tạp
  • C. Giữa lao động cụ thể với lao động trừu tượng
  • D. Giữa lao động tư nhân với lao động xã hội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1