ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lao động trừu tượng là:

  • A. Là phạm trù riêng của CNTB
  • B. Là phạm trù của mọi nền kinh tế hàng hoá
  • C. Là phạm trù riêng của kinh tế thị trường
  • D. Là phạm trù chung của mọi nền kinh tế
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1