AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố chủ thể của lực lượng sản xuất là:

  • A. Tư liệu sản xuất hiện đại 
  • B. Con người với kỹ năng, kỹ xảo và tri thức được tích luỹ lại 
  • C. Khoa học công nghệ tiên tiến
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>