ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tăng trưởng kinh tế là: 

  • A. Tăng năng suất lao động
  • B. Tăng hiệu quả của sản xuất
  • C. Tăng quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định
  • D. Sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1