AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi NSLĐ tăng lên thì phần giá trị cũ (c) trong một hàng hoá thay đổi thế nào?

  • A. Có thể giảm xuống
  • B. Có thể tăng lên
  • C. Có thể không thay đổi
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>