ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?

  • A. Người lao động
  • B. Tư liệu sản xuất
  • C. Khoa học công nghệ
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  VDO.AI

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1