ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đối tượng lao động là: 

  • A. Các vật có trong tự nhiên 
  • B. Những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm thay đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người 
  • C. Những vật dùng để truyền dẫn sức lao động của con người 
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1