ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lao động cụ thể là:

  • A. Là những việc làm cụ thể
  • B. Là lao động có mục đích cụ thể
  • C. Là lao động ở các ngành nghề cụ thể
  • D. Là lao động ngành nghề, có mục đích riêng, đối tượng riêng, công cụ lao động riêng và kết quả riêng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1