AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá cả của hàng hoá là:

  • A. Sự thoả thuận giữa người mua và người bán
  • B. Sự biểu hiện bằng tiền của giá trị
  • C. Số tiền người mua phải trả cho người bán
  • D. Giá tiền đã in trên sản phẩm hoặc người bán quy định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>