ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng phương pháp luận của kinh tế- chính trị Mác- Lênin thể hiện ở: 

  • A. Trang bị phương pháp để xem xét thế giới nói chung
  • B. Là nền tảng lý luận cho các khoa học kinh tế ngành
  • C. Là cơ sở lý luận cho các khoa học nằm giáp ranh giữa các tri thức các ngành khác nhau.
  • D. Cả B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)