ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủ nghĩa tư bản ra đời khi:

  • A. Sản xuất hàng hoá đã phát triển cao
  • B. Phân công lao động đã phát triển cao
  • C. Trong xã hội xuất hiện giai cấp bóc lột và bị bóc lột
  • D. Tư liệu sản xuất tập trung vào một số ít người còn đa số người bị mất hết TLSX
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1