ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế: 

  • A. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế
  • B. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. 
  • C. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều kiện khách quan.
  • D. Cả A, B, C 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1