ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Công thức tính giá trị hàng hoá là: c + v + m. ý nào là không đúng trong các ý sau:

  • A. Lao động cụ thể bảo toàn và chuyển giá trị TLSX (c) sang sản phẩm
  • B. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới (v+m)
  • C. Lao động trừu tượng tạo nên toàn bộ giá trị (c + v + m)
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)